Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji, ogólne zasady uczestnictwa w grze oraz zasady sprzedaży voucherów (bonów podarunkowych).

Strona www.sekretnypokoj.pl prowadzona jest przez firmę SecreThings sp z o.o. z siedzibą w Kielce ul. Kochanowskiego 15/14 25-384 Kielce, NIP 9591959643, miejsce prowadzenia działalności Kielce, ul. Sienkiewicza 62/7.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji przez Użytkowników za pośrednictwem witryny www.sekretnypokoj.pl.

1.2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem witryny www.sekretnypokoj.pl. Osoby dokonujące rezerwacji w Sekretnym Pokoju Kielce telefonicznie lub osobiście na miejscu za pośrednictwem pracownika Sekretnego Pokoju Kielce zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania wszystkich jego punktów.

1.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z witryny www.sekretnypokoj.pl oraz rezerwacji w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

2. Zasady rezerwacji

2.1 Aby wziąć udział w grze, należy uprzednio dokonać rezerwacji na stronie sekretnypokoj.pl

2.2 Rezerwacji należy dokonać na minimum 120 minut przed planowaną godziną gry.

2.3 Każda osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych (SECRETHINGS sp.z o.o.) wyłącznie w celu dokonania rezerwacji. Dane osobowe podawane są dobrowolnie i muszą być podawane zgodnie z prawdą. Każda z osób dokonujących rezerwacji zobowiązana jest do całkowitego zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania tych danych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

2.4 Jeśli z jakiegokolwiek powodu rezerwacja ma zostać anulowana, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu poprzez email lub telefonicznie.

2.5 W dniu gry pracownik zadzwoni na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

2.6 Niepotwierdzenie rezerwacji mailowo lub telefonicznie lub/i podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji.

2.7 Płatności za grę można dokonać jedynie w gotówce w lokalu w dniu zarezerwowanej gry.

2.8 Ceny wskazane na stronie sekretnypokoj.pl są kwotami brutto nie zawierającą podatku vat ( podatnik zwolniony na podstawie art. 113 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług ).

2.9 Grę rozpocząć można po opłacie gotówką bezpośrednio przed grą lub po okazaniu ważnego vouchera.

3. Zasady gry

3.1 Każda osoba biorąca udział w grze musi zapoznać się z regulaminem.

3.2 Minimalny wiek umożliwiający udział w grze to 11 lat. Gracze w wieku poniżej 16 lat są zobowiązani do przystąpienia do gry z przynajmniej jedną osobą pełnoletnią, która sprawuje wyłączną opiekę nad graczami.

3.3 Osoby poniżej 16 roku życia, nie pozostające pod opieką prawną osoby pełnoletniej znajdującej się w pokoju, zobowiązują się do dostarczenia podpisanej przez rodzica lub opiekuna zgody na grę. Wzór zgody można pobrać tutaj.

3.4 Należy pojawić się w lokalu 10 minut przed zarezerwowanym czasem. W przypadku nie przybycia w wyznaczonym czasie, czas gry może zostać skrócony.

3.5 Czas gry to 60 minut. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu

3.6 Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoju „Sekretny Pokój”. W razie zniszczeń gracze ponoszą za nie odpowiedzialność finansową. Zagadki do rozwiązania w pokojach są wyłącznie logiczne i zabronione jest stosowanie siłowych prób ich rozwiązania.

3.7 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających czy innych substancji zmieniających świadomość. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

3.8 Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć wewnątrz pokoju „Sekretny Pokój”

3.9 W „Sekretnym Pokoju” zainstalowana jest kamera, dzięki której pracownik może na bieżąco obserwować przebieg gry. Sprzęt przekazuje wyłącznie obraz bez dźwięku. Obraz nie jest nagrywany i w żaden sposób wykorzystywany po zakończeniu gry. System monitoringu jest niezbędnym elementem do zachowania komfortu i przede wszystkim bezpieczeństwa graczy.

3.10 Zabronione jest wnoszenie do pokoju ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

3.11 Sekretny Pokój nie odpowiada za ewentualne kradzieże i zniszczenia przedmiotów powstałe w czasie przechowywania w depozycie.

3.12 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu lub zaleceń pracownika „Sekretny Pokój” pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

3.13 Uczestnicy przystępują do gry na własną odpowiedzialność oraz zgadzają się przestrzegać wszelkich zasad zawartych w tym regulaminie oraz przekazanych przez pracownika podczas wprowadzenia do gry. Sekretny Pokój nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe w trakcie gry kontuzje oraz nie ubezpiecza graczy.

3.14 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

3.15 Osoby cierpiące na astmę, choroby serca, klaustrofobię, inne schorzenia oraz kobiety w ciąży powinny o tym fakcie poinformować pracownika Sekretnego Pokoju przed rozpoczęciem gry.

4. Vouchery

4.1 Vouchery dostępne są jedynie pod adresem: Kielce, ul. Sienkiewicza 62/7 po uprzedniej rezerwacji telefonicznej.

4.2 Voucher uprawnia do gry od 2 do 4 osób po wcześniejszej rezerwacji terminu .

4.3 Voucher jest ważny przez 1 miesiąc od daty zakupu i nie podlega zwrotom.

4.4 Okazanie ważnego vouchera przed grą jest wyłączną podstawą do rozpoczęcia gry.

5. Pamiątkowe zdjęcia

5.1 Pamiątkowe zdjęcia wykonywane przez pracowników Sekretny Pokój Kielce będą publikowane wyłącznie na profilach Sekretny Pokój Kielce w mediach społecznościowych.

5.2 Zdjęcia nie są obowiązkowe i nie ma obowiązku robienia ich.

5.3 Zdjęcia wykorzystywane będą w celach marketingowych (media społecznościowe) i nie będą przechowywane przez Sekretny Pokój Kielce.

6. Karty lojalnościowe

6.1 Karty lojalnościowe posiadają miejsca na pieczątki – potwierdzenia odbycia gry w Sekretny Pokój Kielce.

6.2 Uzyskanie trzech pieczątek uprawnia do czwartej gry z 10% rabatem, piątej gry z 20% rabatem oraz szóstej gry z 25% rabatem.

6.3 Karty dostępne są bezpłatnie wyłącznie w lokalu Sekretny Pokój Kielce dla osoby, która właśnie skończyła grę w jednym z pokoi i dokonała imiennej rezerwacji on line lub telefonicznej.

6.4 Karty wprowadzone zostają od 2 września 2019 roku i nie działają wstecz.

6.5 Kartę wypełnia wyłączne pracownik Sekretny Pokój Kielce.

6.6 Karta ważna tylko przy rezerwacjach na właściciela karty

6.7 Karta ważna 6 miesięcy od daty wystawienia

6.8 Jedna gra to jedna pieczątka na karcie osoby, która robiła rezerwację.

6.9 Imię i nazwisko na karcie musi zgadzać się z imieniem i nazwiskiem podanym w rezerwacji on line lub telefonicznej.

6.10 Gry realizowane na voucher nie łączą się z kartą lojalnościową.

6.11 Aby otrzymać pieczątkę, kartę należy fizycznie okazać w lokalu po ukończonej grze.

6.12 Nie ma możliwości łączenia rabatów z kilku kart jednocześnie.

6.13 Rabaty karty lojalnościowej nie łączą się z innymi promocjami.

6. Pozostałe

W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Zgoda rodzica/opiekuna na grę osoby nieletniej – wzór

Kielce, ……………………..

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………..

w grze w Sekretnym Pokoju przy ul. Sienkiewicza 62/7, 25-501 Kielce w dniu ……………………………. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem gry znajdującym się na stronie www.sekretnypokoj.pl

……………………………………………….

podpis rodzica / prawnego opiekuna